Các chất dinh dưỡng sẽ được bảo toàn tối đa khi thực phẩm được hấp chín

thaps dinh dưỡng, cá, thịt, hoa quả, qua củ, ngũ cốc

Các chất dinh dưỡng sẽ được bảo toàn tối đa khi thực phẩm được hấp chín